Raku
 

- Glädje - Njutning - Ro - Lycka - Behag - Lätthet -

 
  Rakutekniken är mest känd för sin rituella betydelse i 1500-talets Japan. Alla koppar som brukades vid te-cermonin är utförda i Rakutekniken. Det är en lågteknisk teknik som så sent som i början på 1900-talet blev känd i Europa. Teknikens möjlighet till speciella uttryck har gjort den populär bland konstnärer och konsthantverkare och ställer höga krav på en bred kunskap inom området